Jak uzyskać certyfikat energetyczny, korzyści z posiadania

Redakcja

18 stycznia, 2024

Certyfikat energetyczny to dokument, który odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania energią w budynkach. Dziś przyjrzymy się bliżej temu, czym jest certyfikat energetyczny, jak przebiega proces jego uzyskiwania, jakie są różnice między audytem energetycznym a certyfikatem energetycznym, jakie przepisy prawne dotyczą tego dokumentu oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Czym jest certyfikat energetyczny?

Wprowadzenie do tematu certyfikatu energetycznego, jego podstawowej definicji i zastosowania.

Definicja i cel certyfikatu energetycznego

Certyfikat energetyczny to oficjalny dokument, który przedstawia informacje na temat zużycia energii przez budynek oraz jego efektywności energetycznej. Głównym celem wydawania certyfikatów energetycznych jest promowanie oszczędności energii oraz zwiększenie świadomości właścicieli i użytkowników budynków na temat ich wpływu na środowisko. Certyfikat energetyczny jest wymagany przy sprzedaży, wynajmie lub budowie nowych obiektów, a jego brak może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny zawiera szereg informacji dotyczących budynku, takich jak:

 • Dane techniczne – obejmujące powierzchnię użytkową, ilość kondygnacji, rok budowy, rodzaj konstrukcji, materiały użyte do budowy oraz rodzaj instalacji grzewczej i wentylacyjnej.
 • Wskaźnik efektywności energetycznej – liczba określająca ilość energii zużywanej przez budynek na jednostkę powierzchni użytkowej w ciągu roku. Wskaźnik ten jest wyrażany w kWh/m²/rok i pozwala na porównanie efektywności energetycznej różnych budynków.
 • Ocena energetyczna – kategoria energetyczna budynku, wyrażona w skali od A++ (najbardziej efektywna) do G (najmniej efektywna). Ocena ta pozwala na szybkie zrozumienie, jak efektywny energetycznie jest dany budynek.
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej – propozycje działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii przez budynek, takie jak termomodernizacja, wymiana okien czy instalacja systemów odnawialnych źródeł energii.

Warto zaznaczyć, że certyfikat energetyczny ma ograniczony okres ważności, zwykle wynoszący 10 lat. Po tym czasie należy go zaktualizować, aby uwzględnić ewentualne zmiany w budynku oraz nowe standardy energetyczne.

Proces uzyskiwania certyfikatu energetycznego

W tej części artykułu omówimy proces uzyskiwania certyfikatu energetycznego, od początku do końca, wraz z sytuacjami, w których jest on wymagany, oraz czasem i kosztami związanymi z jego uzyskaniem.

Kiedy jest wymagany certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny jest wymagany w przypadku:

 • Sprzedaży nieruchomości – zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.
 • Wynajmu nieruchomości na okres dłuższy niż 4 miesiące.
 • Budowy nowego budynku lub znaczącej rozbudowy istniejącego obiektu.

Warto zaznaczyć, że certyfikat energetyczny nie jest wymagany przy wynajmie krótkoterminowym (np. na platformach typu Airbnb) oraz w przypadku obiektów zabytkowych, które są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego.

Kroki do uzyskania certyfikatu energetycznego

Proces uzyskiwania certyfikatu energetycznego składa się z kilku etapów:

 1. Znalezienie uprawnionego audytora energetycznego – osoba ta powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w ocenie efektywności energetycznej budynków.
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego – audytor dokonuje oceny budynku, analizując jego dane techniczne, zużycie energii oraz możliwości poprawy efektywności energetycznej.
 3. Wydanie certyfikatu energetycznego – na podstawie przeprowadzonego audytu, audytor sporządza certyfikat energetyczny, który zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.
 4. Rejestracja certyfikatu energetycznego – po wydaniu certyfikatu, audytor zgłasza go do odpowiedniego rejestru, co pozwala na jego oficjalne uznanie.

Czas i koszty związane z uzyskaniem certyfikatu energetycznego

Czas potrzebny na uzyskanie certyfikatu energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak dostępność audytora energetycznego, wielkość i złożoność budynku oraz ewentualnych poprawek wynikających z audytu. W praktyce proces ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Jeśli chodzi o koszty związane z uzyskaniem certyfikatu energetycznego, są one uzależnione od wielkości i rodzaju budynku, stopnia jego skomplikowania oraz stawek audytora energetycznego. W przypadku małych mieszkań koszt może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych, natomiast dla większych obiektów, takich jak domy jednorodzinne czy budynki komercyjne, koszty mogą być znacznie wyższe.

Audyt energetyczny a certyfikat energetyczny

W tej części artykułu skupimy się na porównaniu i kontraście między audytem energetycznym a certyfikatem energetycznym. Choć oba te pojęcia są ze sobą powiązane, istnieją istotne różnice, które warto wyjaśnić.

Różnice między audytem a certyfikatem energetycznym

Audytem energetycznym nazywamy szczegółową analizę efektywności energetycznej budynku, mającą na celu zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii oraz zwiększenia komfortu termicznego. Audyt energetyczny przeprowadzany jest przez uprawnionego audytora energetycznego, który ocenia m.in. izolację termiczną, systemy grzewcze, wentylację, oświetlenie oraz zużycie energii w budynku.

Z kolei certyfikat energetyczny to oficjalny dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynku, wyrażonej w skali od A do G. Certyfikat energetyczny sporządzany jest na podstawie audytu energetycznego, jednak jego głównym celem jest informowanie potencjalnych nabywców lub najemców o zużyciu energii w budynku oraz o możliwościach poprawy efektywności energetycznej.

Podsumowując, główne różnice między audytem energetycznym a certyfikatem energetycznym to:

 • Audyt energetyczny jest szczegółową analizą, podczas gdy certyfikat energetyczny jest oficjalnym dokumentem.
 • Audyt energetyczny ma na celu zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii, natomiast certyfikat energetyczny informuje o efektywności energetycznej budynku.
 • Audyt energetyczny przeprowadzany jest przez uprawnionego audytora energetycznego, który sporządza certyfikat energetyczny na jego podstawie.

Jak audyt energetyczny wpływa na certyfikat energetyczny?

Wyniki audytu energetycznego mają bezpośredni wpływ na certyfikat energetyczny, ponieważ to właśnie na podstawie audytu sporządzany jest certyfikat. Im lepsza efektywność energetyczna budynku, tym wyższa klasa energetyczna przypisana jest w certyfikacie energetycznym.

W praktyce oznacza to, że jeśli audyt energetyczny wykaże możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku (np. poprzez dodatkowe ocieplenie, wymianę okien czy modernizację systemu grzewczego), właściciel może zdecydować się na realizację tych działań, co może skutkować uzyskaniem lepszego certyfikatu energetycznego.

Warto zaznaczyć, że certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat, jednak jeśli w międzyczasie zostaną przeprowadzone istotne prace modernizacyjne mające wpływ na efektywność energetyczną budynku, warto zaktualizować certyfikat energetyczny, aby odzwierciedlał rzeczywisty stan budynku.

Przepisy prawne dotyczące certyfikatu energetycznego

W tej części artykułu przyjrzymy się przepisom prawnym związanym z certyfikatem energetycznym, aby lepiej zrozumieć, kto jest zobowiązany do jego posiadania oraz jakie mogą być konsekwencje prawne związane z nieposiadaniem tego dokumentu.

Kto jest zobowiązany do posiadania certyfikatu energetycznego?

Według polskich przepisów prawnych, certyfikat energetyczny jest wymagany w przypadku:

 • nowo wybudowanych budynków,
 • istniejących budynków, które są sprzedawane lub wynajmowane,
 • istniejących budynków, które są przedmiotem większych prac modernizacyjnych lub termomodernizacyjnych,
 • budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m², które są często odwiedzane przez osoby trzecie.

Właściciele budynków zobowiązani są do uzyskania certyfikatu energetycznego przed zawarciem umowy sprzedaży lub najmu, a także przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych lub termomodernizacyjnych. W przypadku budynków użyteczności publicznej, certyfikat energetyczny powinien być wywieszony w widocznym miejscu.

Konsekwencje prawne nieposiadania certyfikatu energetycznego

Nieposiadanie certyfikatu energetycznego może wiązać się z różnymi konsekwencjami prawnymi, w zależności od sytuacji. W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku bez certyfikatu energetycznego, właściciel może zostać ukarany grzywną. Ponadto, brak certyfikatu energetycznego może być przyczyną unieważnienia umowy sprzedaży lub najmu, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i problemów prawnych.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, nieposiadanie certyfikatu energetycznego może skutkować nałożeniem kary administracyjnej na właściciela budynku. Warto zatem pamiętać o obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego i dbać o jego aktualność, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Korzyści z posiadania certyfikatu energetycznego

Posiadanie certyfikatu energetycznego przynosi wiele korzyści, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. W tej części artykułu omówimy, jak certyfikat energetyczny może przyczynić się do oszczędności energii oraz jak wpływa na wartość nieruchomości.

Jak certyfikat energetyczny pomaga w oszczędzaniu energii?

Certyfikat energetyczny dostarcza informacji na temat zużycia energii w budynku oraz wskazuje możliwe obszary do poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w modernizację budynku, co przekłada się na oszczędność energii i obniżenie kosztów eksploatacji.

Potencjalni nabywcy czy najemcy również zyskują dzięki certyfikatowi energetycznemu, gdyż mogą porównać zużycie energii w różnych budynkach i wybrać ten, który oferuje największe oszczędności. W efekcie, certyfikat energetyczny staje się narzędziem wspierającym ekologiczne i ekonomiczne podejście do zarządzania nieruchomościami.

Certyfikat energetyczny a wartość nieruchomości

Wpływ certyfikatu energetycznego na wartość nieruchomości jest związany z rosnącą świadomością ekologiczną oraz chęcią oszczędzania energii. Budynki o lepszym wskaźniku efektywności energetycznej są postrzegane jako bardziej atrakcyjne, co może przełożyć się na wyższą wartość rynkową nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy zainwestowali w poprawę efektywności energetycznej swojego budynku, mogą liczyć na szybszą sprzedaż lub wynajem, a także na wyższą cenę transakcyjną. Z kolei potencjalni nabywcy czy najemcy mogą korzystać z certyfikatu energetycznego jako wskaźnika jakości nieruchomości, co pozwala im na dokonanie bardziej świadomego wyboru.

Podsumowując, certyfikat energetyczny przynosi korzyści zarówno pod względem oszczędności energii, jak i wartości nieruchomości. Dlatego warto dbać o jego aktualność i uwzględniać go w procesie zarządzania nieruchomościami.

Polecane: